scada-tgz

open-source .NET SCADA framework

SourceForge.net Logo

scada-tgz to zestaw otwartych bibliotek służących do tworzenia aplikacji SCADA w środowisku .NET. Zawiera serwery komunikacyjne dla różnego sprzętu w formie WebServices oraz specyficzne kontrolki dla aplikacji Windows.Forms, GTK# oraz ASP.NET.
scada-tgz pozwala na tworzenie systemowo/sprzętowo niezależnych oraz rozproszonych aplikacji SCADA jak w tym przykładzie:

przykładowa rozproszona aplikacja SCADA

Licencja:

  • serwery komunikacyjne są objęte licencją GPL, zobacz treść licencji tutaj
  • kontrolki są objete licencją LGPL, zobacz treść licencji tutaj

Aktualny stan:

  • 2 serwery komunikacyjne
  • 7 kontrolek